Hoppa över navigering

Läs mer om Finavias kundrådgivare: "Vi bemöter varje passagerare individuellt och tjänar dem med professionalism"

Article published
05.04.2024 kl 08:41
Palveluneuvoja ohjaa matkustajia
Människor & Luftfart
Finavias kundrådgivare arbetar i en mängd olika uppgifter på flygplatserna. I deras kundorienterade arbete bemöts varje passagerare på ett professionellt sätt och med en bra attityd.

Kundrådgivare Noora Lampela har arbetat på Rovaniemi flygplats i flera år.

– I mitt arbete gillar jag att arbetsuppgifterna är omfattande och att man kan utvecklas i dem. Som kundrådgivare innefattar mitt arbete att vägleda passagerare i terminalen och vid informationsdisken, hjälpa kunder i frågor som rör bland annat parkering och incheckning, och också att agera som säkerhetskontrollant.

På Rovaniemi flygplats kan en kundrådgivare också utbilda sig för uppgifter på uppställningsplattan.

– Vi utbildar vår personal exempelvis till att arbeta med planeringen av flygplanens parkering, utföra säkerhetskontroller för personalen och arbeta som ”marshals” med ansvar för säkerheten på uppställningsplattan. Varje dag är annorlunda, och det är rikedomen i mitt arbete.

Att skapa en smidig kundupplevelse är kärnan i kundrådgivarens uppgift.

– Vi bemöter varje passagerare individuellt och beaktar deras mångsidiga behov. Vi betjänar alltid passagerarna efter vår bästa förmåga och sköter varje kundmöte på ett professionellt sätt.

Palveluneuvoja ja matkustajat

Vintersäsongen är en särskilt hektisk tid på Rovaniemi flygplats, och turister anländer till Lappland från hela världen. Man lyckas i uppgiften om man har ett ”öga för spelet” och förstår passagerarnas olika behov. Språkkunskaper är en fördel.

– Man klarar sig bra med finska och engelska, men det är alltid en fördel om en kollega till exempel kan prata spanska eller tyska. Turister kommer till oss från hela världen och talar ett brett spektrum av språk.

Enligt Noora Lampela har Finavias kundrådgivare en mångfaldig arbetsgemenskap där man trivs tillsammans. Trevliga arbetskamrater är en resurs under högsäsonger.

– Vi har jättekul tillsammans och kommer bra överens. Vissa i vårt team har varit på Finavia länge, upp till 38 år, medan andra är säsongsarbetare. Jag kom själv hit på praktik och nu har jag fast anställning.

– Redan som ung ville jag jobba på flygplatsen, och genom min praktik började jag gilla arbetsmiljön på Finavia och Rovaniemi flygplats. Kundrådgivarens uppgifter är innehållsmässigt mångsidiga och intressanta, säger Lampela.

Palveluneuvoja

Läs mer om olika arbetsuppgifter på Finavia

Läs mer om vinterunderhållsarbetet: Snowhow är fysiskt arbete

Läs mer om Finavias IT-experter

Arbetspraktik är ett sätt att få jobb på Finavia