Hoppa över navigering

Vid vilken avgångsgate parkeras flygplanet? Finavias experter berättar om planeringen av flygplansparkering

Article published
05.06.2024 kl 11:51
Lennonjohtotorni
Människor & Luftfart
Helsingfors-Vanda uppställningsplatta har nästan 40 passagerarbryggor, som flygplanen parkeras vid när de kommer till flygplatsen. Uppställningsplatsen för varje ankommande flygplan planeras noggrant i förväg.

– Vid planeringen av flygplansparkering beaktas såväl flygbolagets behov som flygplanets typ och storlek, flygets tidtabell, gångavstånd och tjänster i terminalen, passagerarbryggans typ, antalet transitpassagerare och till exempel väderleksförhållandena, säger Pauli Halme, Finavias Duty Manager på Helsingfors-Vanda uppställningsplatta.

Finavias team på uppställningsplattan har som mål att skapa en parkeringsplan som är säker och som bäst betjänar flygbolagen och passagerarna. Det är cirka 400 flygningar per dag.

– Allt som händer på uppställningsplattan beaktas i planeringen. En del av de ankommande flygplanen kan ha underhålls- och servicebehov, och å andra sidan måste vi under vinterdagar se till att Finavias vinterunderhåll kan hålla uppställningsplattan ren.

40–50 olika flygplanstyper flyger till Helsingfors-Vanda flygplats

– Vi har cirka 40–50 olika flygplanstyper, varav drygt hälften flyger reguljärflyg.

I god tid före ankomst planeras en uppställningsplats för varje flygplan.

– Helsingfors-Vanda har totalt cirka 40 platser med passagerarbryggor, men antalet är inte fast, eftersom strukturen på några platser gör det möjligt att parkera antingen ett brett flygplan eller två smala flygplan samtidigt. Vid behov använder vi utöver passagerarbryggorna även uppställningsplattans utomstående platser för parkering.

Uppställningsplatserna är oftast mest bokade under tre tider på dygnet: på morgonen klockan 6–8, på eftermiddagen klockan 15–17 och på natten från cirka klockan 23 framåt.

– På natten är de flesta av passagerarbryggorna upptagna av flygplan som övernattar. På dagarna är flygplanens parkeringstider korta, till och med bara en timme. På kvällar och nätter parkeras flygplanen under längre tid, till och med under flera dagar, om man till exempel ska utföra service på flygplanet.

Ibland bogseras flygplan på uppställningsplattan. Den vanligaste orsaken är att flygplanet flyttas för underhåll.

– Ibland bogseras avgående flygplan till passagerarbryggorna, eftersom vårt mål är att så många flyg som möjligt ska avgå från en passagerarbrygga. Det är ett smidigt sätt för både flygbolag och passagerare att resa iväg.

Lär känna Finavias team på uppställningsplattan

Finavias Apron Management, det vill säga teamet som jobbar på uppställningsplattan, ansvarar för övervakning av verksamheten och säkerheten på Helsingfors-Vanda uppställningsplatta, marshaller-verksamhet, samordning av avisningsverksamheten, planering av flygplansparkering, hantering av flygplanens kapacitet att vända, landtrafikskolan, Eurocontrol-samarbete samt upprätthållande av uppställningsplattans lägesbild i samarbete med flygtrafikledningen.

– Bland de cirka 40 personerna finns marshallers, lärare på landtrafikskolan och yrkesverksamma inom operativt arbete på uppställningsplattan från tre olika team. Vi betjänar flygbolagen och andra intressenter dygnet runt, året runt, säger Pauli Halme.

Läs även

Vad är ”target snow removal"? Finavias personal beskriver en dag med ovanligt kraftigt snöfall

Hur sker avisningen av flygplan?

Karriär inom Finavia