Hoppa över navigering

Mångfald är en resurs för personalen på Mariehamns flygplats

Article published
07.05.2024 kl 09:45
Signy Aarna Maarianhaminan lentoasemalta
Människor & Luftfart
Finavias anställda på Mariehamns flygplats jobbar i en arbetsgemenskap där olika bakgrunder och färdigheter inte bara möts, utan ger värde till alla parter.

Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel från Finavia är nöjd med hur mångfald och jämlikhet har blivit en central del av flygplatsgemenskapens kultur.

Att kunna beakta mångfald är nyckeln till bättre service, djupare kundförståelse och rikare expertis, säger hon.

Sabel betonar vikten av vänlighet och uppskattning när man möter mångfald, oavsett om det är frågan om humor eller daglig interaktion.

Som arbetsgemenskap är vårt mål att skapa en atmosfär där alla kan vara sig själva. Även när man till exempel skämtar. Humor är bra när det får oss att orka och trivas, men man måste också kunna beakta vad man skämtar om. Som chef är mitt jobb att se till att alla känner att de accepteras sådana som de är, och att ingen behöver vara på sin akt.

Att bemöta mångfald med respekt skapar en starkare gemenskap

Mariehamns flygplats sysselsätter cirka 30 personer av olika nationalitet och bakgrund, och hälften av dem arbetar för Finavia. Åldersspannet är 20–55 år, och både män och kvinnor arbetar på alla avdelningar. En av dem är Signy Aarna, som arbetar i underhållsteamet.

– När jag började var jag verkligen en novis. Jag hade ingen riktig bakgrund i arbetet, och jag talade inte svenska särskilt bra. Arbetet med underhåll var en ny värld för mig, och jag var den enda kvinnan i teamet. Jag har ändå god kondition och uppfyller de kriterier som krävs för Finavias brand- och räddningsuppdrag, säger hon.

– Sedan dag ett har jag känt mig välkommen. Mina kollegor har hjälpt mig med ett och annat. Det att jag är kvinna har inte varit något problem. Vi har alla samma uppgifter och kör samma stora fordon. Jag tycker att vi har ett otroligt bra team, och det är en av de främsta anledningarna till att jag gillar mitt jobb så mycket.

Aarna, som flyttade från Estland till Åland, är ett bra exempel på hur mångfald kan stödja tillväxt och inlärning. Hon känner sig som en uppskattad del av teamet och ser Mariehamns flygplats som ett bra exempel på en arbetsgemenskap där mångfald är en resurs.

För oss är varje dag en möjlighet att lära något nytt av varandra, att bemöta olikhet med respekt och att bygga en starkare gemenskap tillsammans, funderar Sabel och Aarna tillsammans.

Läs mer om Finavia som arbetsplats

Finavias anställda trivs i sitt arbete och säkerställer en smidig flygplatsupplevelse

Finavia stöder kombinationen av familje- och arbetslivet

Så här främjar Finavia jämställdhet på arbetsplatsen