Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason perusparannus

Finavian kolmivuotinen asematason peruskorjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla valmistui joulukuun lopussa 2020. Hankkeen kustannukset nousivat yli 30 miljoonaan euroon, ja työmaan vastasi kooltaan 17 jalkapallokenttää.

Mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri perusparannushanke varmistaa lentokoneiden sujuvan rullauksen ja paikoituksen sekä lisää lentoliikenteen kapasiteettia ja tehokkuutta pitkälle tulevaisuuteen. Kolme vuotta kestäneen remontin aikana Finavia uusi muun muassa lentokoneiden pysäköintipaikkoja, paransi rullaustieyhteyksiä ja lisäsi jäänpoiston kapasiteettia.

Keskeistä hankkeessa olivat myös merkittävät panostukset ilmasto-ohjelman edistämiseen ja vesiensuojelun investoinnit. Noin puolisen tuhatta keskilinja- ja pysäytysvaloa vaihdettiin led-teknologiaan, mikä parantaa energiatehokkuutta.

Lisäksi osa lentokoneiden seisontapaikoista varustettiin järeillä suojarakenteilla ja viemäröitiin. Se mahdollistaa lentokoneiden jäänesto- ja poistokäsittelyn kyseisillä konepaikoilla niin, ettei toiminnassa käytettyä glykolia pääse maaperään.

Lue lisää Helsinki-Vantaan mittavasta peruskorjauksesta