Finavian ilmasto-ohjelma

Tavoitteenamme on omasta toiminnastamme aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen painaminen nollaan kaikilla lentoasemillamme.

Lentoasemien hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa terminaalien valaistuksesta ja muusta sähkönkäytöstä, lämmityksestä, jäähdytyksestä sekä ajoneuvojen energiankulutuksesta. Näitä päästöjä olemme vähentäneet kaikilla lentoasemillamme monin eri keinoin.

Keskiössä ovat uusiutuvan energian käytön voimakas lisääminen, sähkön ja lämmön alkuperä, energiatehokkuuden parantaminen kaikessa toiminnassa sekä päästöjen kompensointi markkinoilla.

Helsinki-Vantaan päästöt on saatu painettua nollaan, ja se on ollut virallisesti hiilineutraali lentoasema vuodesta 2017 alkaen. Alueelliset lentoasemat saatiin hiilineutraaleiksi vuoden 2019 keväällä - yli vuosi asetettua tavoitetta aiemmin.

Olemme sitoutunut tekemään sisukkaasti töitä sen puolesta, että lentoasemamme eivät lisää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2019 jälkeen. Se tarkoittaa omien päästöjemme minimoimisen lisäksi sitä, että sitoudumme vähentämään päästöjä kompensaatiomekanismin kautta ympäristöongelmien kanssa painivissa maissa kuten Intiassa.

Finavia tukee omalla ilmasto-ohjelmallaan kansainvälistä ilmastosopimusta

On entistä tärkeämpää, että yritykset näyttävät päästöjen vähentämisessä esimerkkiä. Ympäristökysymykset painavat myös kuluttajien valinnoissa yhä enemmän. Siksi on tärkeää, että lentoliikenteen toimijat ovat eturintamassa vähentämässä toimintansa päästöjä.

Lentoliikenne on itse asiassa ensimmäinen teollisuudenala, jolla on globaali päästöjen hallintajärjestelmä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n CORSIA-niminen mekanismi takaa, että lentoliikenteen päästöt eivät kasva vuoden 2020 jälkeen, vaikka matkustajamäärät kasvavatkin.

Olemme keskeinen toimija eurooppalaisten lentoasemayhtiöiden yhteisessä sitoumuksessa, jonka tavoitteena on saada Eurooppaan sata hiilineutraalia lentoasemaa vuoteen 2030 mennessä. Finavian lentoasemat muodostavat 20 prosenttia tästä tavoitteesta.

Lisäksi haluamme edistää lentoliikenteen päästöttömyyttä, ja olemme esimerkiksi mukana rahoittamassa Suomen ensimmäisen sähkölentokoneen kehitystyötä ja testausta.

carbon neutral
Thumbnail from the video with title Helsinki-Vantaa on hiilineutraali lentoasema

Finavia lisää aurinkovoiman tuotantoa

Helsinki-Vantaalla käytettävä sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Uusiutuvaa dieseliä autoihin

Lentokenttäbussit kulkevat tähteillä ja jätteillä.