Finavian ilmasto-ohjelma

Hiilineutraalit lentoasemamme saavuttavat nettonollapäästöjen tason vuonna 2025. Pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme hiilinegatiivisuutta.

Ilmasto-ohjelmamme käynnistyi vuonna 2008, jolloin aloitimme hiilijalanjäljen laskennan ja päästöjen vähentämisen. Sisukkaan ja määrätietoisen työn ansiosta yhdeksän vuotta myöhemmin Finavian toiminta Helsinki-Vantaalla sertifioitiin hiilineutraaliksi. Lapin lentoasemat saimme hiilineutraaleiksi vuonna 2018 ja loputkin alueellisista lentoasemista vuoden 2019 keväällä.

Finavian lentoasemat saavuttavat nettonollapäästöjen tason vuonna 2025. Se tarkoittaa, että vähennämme toiminnastamme aiheutuvat hiilipäästöt niin alas, kuin se vain teknis-taloudellisesti on mahdollista eli hyvin lähelle nollaa.

Ensimmäisenä nettonollatasolle on päästy vuonna 2023 neljällä Lapin lentokentällä: Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Kuusamon lentoasemilla. Vuonna 2024 vuorossa on Helsinki-Vantaa. Tavoitteena on, että Finavian kaikki lentoasemat saavuttavat nettonollatason vuoden 2025 loppuun mennessä.

Miten olemme vähentäneet lentoasemiemme päästöjä?

Lentoasemilla hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa terminaalien valaistuksesta ja muusta sähkönkäytöstä, lämmityksestä, jäähdytyksestä sekä kenttäajoneuvojen energiankulutuksesta.

Olemme merkittävästi lisänneet uusiutuvan energian käyttöä. Käytämme vain sertifioitua tuulisähköä kaikilla lentoasemillamme ja tuotamme itse energiaa Helsinki-Vantaan aurinkovoimalassa.

Biodiesel-pumppu Helsinki-Vantaalla

Kenttäajoneuvomme kulkevat jätteistä ja tähteistä tehdyllä päästöttömällä dieselillä.

Jotta saavutamme nettonollatason, siirrymme käyttämään työkoneissamme uusiutuvaa moottoripolttoöljyä. Tällä hetkellä noin puolet lentoasemistamme lämpiää uusiutuvalla energialla, mutta myös lämmityksessä aiomme siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan.

Kiitotievalot päällä yöaikaan

Olemme voimakkaasti investoineet energiatehokkuuden parantamiseen muun muassa led-teknologian ja automaation avulla.

Nettonollatasolla jäljelle jää vielä päästöjä noin parin prosentin verran. Päästöjen neutraloimiseksi Finavia osallistuu hankkeisiin, joissa hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä. Tällaisia ovat esimerkiksi hankkeet, joissa metsää kasvatetaan sinne, missä sitä ei ole. Finavian hankkeet täyttävät kansainvälisen lentoasemien hiilipäästöjen vähennysohjelma ACA:n (Airport Carbon Accreditation) kriteerit.

Hiilineutraalit lentoasemat ovat askel kohti kestävää lentomatkailua

Ymmärrämme, että lentoasemayhtiönä emme ratkaise koko lentoalan ilmastohaasteita. Haluamme kuitenkin tehdä lentoliikenteen arvoketjussa kaikkemme kestävämmän maailman puolesta.

Teemme ilmastoyhteistyötä koko arvoketjun kanssa ja olemme laajentaneet ilmasto-ohjelmaamme koskemaan myös muita lentoasemilla toimivia yrityksiä. Esimerkiksi yhdessä lentoyhtiöiden ja lennonvarmistusyhtiön kanssa olemme lyhentäneet lentokoneiden rullausmatkoja ja kehittäneet ilmatilan käyttöä siten, että polttoaineenkulutus ja päästöt ovat vähentyneet.

Sähkölentokone Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Edistämme lentoliikenteen päästöttömyyttä eri tavoin. Olemme muun muassa mukana rahoittamassa Suomen ensimmäisen sähkölentokoneen kehitystyötä ja testausta.

Finavia mukana kansainvälisessä ilmastosopimuksessa

Olemme keskeinen toimija eurooppalaisten lentoasemayhtiöiden yhteisessä sitoumuksessa, jonka tavoitteena on saada Eurooppaan sata hiilineutraalia lentoasemaa vuoteen 2030 mennessä. Finavian lentoasemat muodostavat 20 prosenttia tästä tavoitteesta, ja se on Suomen osalta saavutettu vuonna 2019.

Vuonna 2019 allekirjoitimme ACI Europen seuraavan tavoitteen, jonka myötä sitouduimme nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Finavia on asettanut tavoitteeksi päästä nettonollapäästöihin jo lähivuosina.

Helsinki-Vantaan maantieteellinen sijainti tukee ympäristövastuullisuutta

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee lyhyimmällä reitillä Euroopan ja Aasian välissä. Se tarkoittaa lentoyhtiöille pienempää polttoaineen kulutusta ja siten myös vähäpäästöisempiä lentoja.

Välimatka Helsinki-Vantaalta Pekingiin on noin 6 300 kilometriä. Se on yli tuhat kilometriä vähemmän kuin Berliinistä Pekingiin. Myös matkustajan kannattaa valita ympäristöystävällisin lentoreitti.

Ilmasto-ohjelmamme on osa vastuullisuusohjelmaamme, jonka kolme kulmakiveä ovat hyvinvoivat ihmiset, kestävä lentoliikenne sekä hyvä hallinto ja talous. Lue myös Finavian vastuullisuusohjelma: Kohti kestävää lentomatkailua.