Ohita navigaatio

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma vastuullisuuslukuina – näin projekti työllistää, kierrättää ja huolehtii työturvallisuudesta

Artikkeli julkaistu
14.03.2018 klo 14:45
Lentokone edestä 1
Vastuullisuus Yritys
Lentoaseman historian suurimman laajennushankkeen vastuullisuutta seurataan tarkasti erilaisten mittarien avulla. Nostimme esiin kolme avainlukua.

Helsinki-Vantaalla tapahtuu: lentokenttä valmistautuu palvelemaan tulevaisuudessa 30 miljoonaa vuosittaista matkustajaa. Kaikkiaan terminaali laajenee 103 000 neliömetrillä, mikä vastaa Linnanmäen huvipuiston kokoista aluetta.

Suuret rakentamishankkeet kuluttavat valtavasti energiaa ja muokkaavat ympäristöä. Siksi Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa seurataan tarkasti myös sitä, millaiset jäljet hanke jättää luontoon, Suomen talouteen sekä lähiseudun asukkaisiin ja hankkeen parissa työskenteleviin ihmisiin.

Kokosimme kehityshankkeen tärkeimmät vastuullisuusluvut vuodelta 2017. Näitä kannattaa jatkossakin seurata projektin edetessä.

Työllisyysvaikutus 1 662 henkilötyövuotta

Helsinki-Vantaan kehitysohjelmalla on huomattavan laajat työllistävät vaikutukset. Työllisyyttä seurataan kokonaisluvun lisäksi kahdelta eri kantilta: kuinka paljon projekti työllistää rakentamistöiden ajan, ja miten laajennukset luovat uusia, pysyviä työpaikkoja.

Kehitysohjelman työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan koko rakennusaikana noin 14 000 henkilötyövuotta. Lisäksi lentoaseman matkustajamäärän kasvu synnyttää arviolta 5 000 pysyvää työpaikkaa rakennustöiden päätyttyä.

Työmaiden työturvallisuusaste erinomaisella tasolla

Turvallisuus on lähtökohta kaikessa lentoasemilla tapahtuvassa kehittämisessä ja rakentamisessa. Työturvallisuuden tasoa seurataan jatkuvasti ja havaitut puutteet korjataan nopeasti.

Työturvallisuuden taso oli vuonna 2017 erittäin hyvä. Kaikkien kehitysohjelman työmaiden työturvallisuusaste oli 96 prosenttia.

Työturvallisuuden lisäksi muita turvallisuuden keskeisiä osa-alueita ovat lentoaseman turvallisuus ja ilmailun turvallisuus. Rakennus- ja muutostöissä jokaiselle projektille tehdään turvallisuusanalyysi, jonka perusteella suunnitellaan, miten työturvallisuus ja lentoaseman turvallisuus voidaan taata projektin aikana.

Maa-aineksesta hyötykäyttöön 75 prosenttia

Maa-ainesta kierrätetään Helsinki-Vantaalla kunnianhimoisesti: valtaosa alueelta kaivetusta maa-aineksesta käytetään laajennushankkeessa välittömästi, esimerkiksi asematason rakentamiseen tai täyttömaana. Loput viedään luvanvaraisille maankaatopaikoille.

Maaperää myös tutkitaan tarkasti ja siitä erotellaan esimerkiksi pilaantunut tai arvokas maa-aine, jotta kaikki hyödyllinen materiaali saadaan palautettua takaisin kiertoon. Finavia edellyttää kaikilta Helsinki-Vantaan hankkeessa toimivilta urakoitsijoilta maa-aineksen lajittelua.

Lue lisää Helsinki-Vantaan kehitysohjelmasta

Lue lisää Finavian vuodesta 2017