Ohita navigaatio

Finavian lentoasemilla käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä

Artikkeli julkaistu
04.07.2019 klo 09:00
Vastuullisuus
Finavian lentoasemilla sähkönkäytöstä ei synny päästöjä. Siitä pitävät huolen sertifioitu tuulisähkö, oma aurinkovoimala ja energiatehokkaat ratkaisut.

Hyvä ympäristötyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa kerrotaan uusiutuvasta sähköstä Finavian lentoasemilla.

Lentoasemilla kuluu sähköä muun muassa valaistukseen, ilmanvaihtoon ja sähköisiin järjestelmiin. Finavian lentoasemilla käytetty sähkö on kokonaan uusiutuvaa. Asemilla käytetään pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta hankittua sertifioitua tuulisähköä, jonka alkuperä on varmistettu virallisen RES-GO-järjestelmän kautta (Renewable Energy Sources, Guarantees of Origin).

– Tuulisähkön käytöstä ei aiheudu lainkaan päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Helsinki-Vantaalla siirryttiin uusiutuvan sähkön käyttöön vuonna 2017, ja se otettiin käyttöön koko verkostossa vuonna 2018. Pelkästään Helsinki-Vantaan osalta siirtyminen pohjoismaiseen tuulisähköön on vähentänyt noin 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, sanoo Finavian järjestelmäpäällikkö Reijo Särkkä.

Toisin kuin muilla Finavian lentoasemilla, Helsinki-Vantaalla käytetään tuulisähkön lisäksi aurinkosähköä, jota saadaan sen omasta aurinkovoimalasta. Voimalaa laajennetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Tuotantokapasiteetti tulee laajennuksen jälkeen olemaan 750 kWp, jolloin aurinkovoimalla saadaan katettua noin yksi prosentti lentoasemalla kulutetusta sähköstä.

Aurinkosähkön tuotanto on suurimmillaan maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana, jolloin myös terminaaleissa tarvittavan jäähdytyksen energiatarve on suurimmillaan.

Led-valaisimilla selvät säästöt sähkönkulutukseen

Helsinki-Vantaan lentoasemalla sähköä kului Finavian omassa toiminnassa viime vuoden aikana 56 000 MWh, mikä on yli kymmenkertainen määrä sähkönkulutukseltaan seuraavaksi suurimpaan lentoasemaan, Ouluun, verrattuna.

Kulutus pyritään pitämään kaikilla lentoasemilla minimissä esimerkiksi rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla. Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja laitteissa suositaan käyttötarpeen mukaista automatisointia. Vaikka voisi kuvitella, että pienillä valinnoilla ei ole mainittavaa vaikutusta, kun valaisimia ja laitteita on satoja, vaikutukset kertautuvat.

– Esimerkiksi Tampereen lentoaseman kaikissa valaistusjärjestelmissä on otettu käyttöön led-tekniikka. Kun Helsinki-Vantaan terminaali 1:n valaistus uusittiin viime vuonna, valaisinten määrä voitiin puolittaa energiatehokkuuden parantuessa. Terminaalin sähkönkulutusta on saatu näin pienennettyä jopa 80 prosenttia, Reijo Särkkä kertoo.

Tavoite hiilineutraalisuudesta ohjaa toimintaa

Kaikki Finavian lentoasemat ovat hiilineutraaleja. Helsinki-Vantaa sai kansainvälisen ACA-ohjelman (Airport Carbon Accreditation) sertifikaatin hiilineutraaliudesta vuonna 2017, ja Lapin lentoasemat sertifioidaan lähiaikoina. Myös muiden lentoasemien osalta Finavia on kompensoinut ne päästöt, joita ei voida välttää. Päästökompensaatioilla rahoitetaan hankkeita, jotka vähentävät päästöjä ja parantavat elämisen tasoa Afrikassa.

Päästöjen vähentämisessä uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen kuuluvat tärkeimpiin toimenpiteisiin. Ne koostuvat valinnoista ja yksityiskohdista, joista huolehtimalla edistetään kestävää kehitystä. Finavian vastuullisuustyössä jokaisella watilla ja lampulla on merkitystä.

Katso Hyvien asioiden ketju -video Finavian vastuullisuudesta.

Lue Finavian ilmasto-ohjelmasta.

Hyvien asioiden ketju -boilerplate