Ohita navigaatio

Finavia saavuttanut hiilipäästöjen nettonollatason Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
06.05.2024 klo 08:31
Kuusamo Airport Runway
Vastuullisuus
Lentoasemayhtiö Finavia on saavuttanut nettonollahiilipäästötason omassa toiminnassaan Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla. Hiilipäästöjä on vähennetty terminaalien energiankulutusta vähentämällä, tankkaamalla lentoasemien ajoneuvoihin uusiutuvaa dieseliä ja työ- ja varavoimakoneisiin uusiutuvaa moottoripolttoöljyä. Lisäksi samoille lentoasemille on myönnetty kestävän matkailun sertifikaatti.

Finavia on kestävän kehityksen edelläkävijä ilmailualalla ja pitkäjänteisesti vähentänyt toimintansa hiilipäästöjä.

– Hiilipäästöjen nettonollataso on kunnianhimoinen ilmastotavoite ja olemme ylpeitä siitä, että olemme onnistuneet saavuttamaan sen neljällä lentoasemallamme. Siirtymällä yksinomaan uusiutuvan energian käyttöön olemme vähentäneet hiilipäästöjämme kymmenessä vuodessa 98 prosenttia Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla. Toimintamme kaikilla 20 lentoasemallamme on ollut hiilineutraalia jo vuodesta 2019, Finavian kestävän kehityksen päällikkö Mikko Viinikainen sanoo.

Yhtiön tavoite on, että sen toiminta kaikilla lentoasemilla saavuttaa nettonollatason vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemien nettonollapäästöisyys on todennettu kansainvälisessä Airport Carbon Accreditation (ACA) -ohjelmassa, jossa Finavia on ollut mukana vuodesta 2011.

– Lentoasemat akkreditoidaan ohjelmassa viidellä eri tasolla, joista korkein on nettonollapäästöisyys. Edellytyksenä on, että hiilipäästöjä vähennetään vähintään 90 prosenttia, jäännöspäästöjä neutraloidaan ja että ulkopuolinen taho verifioi päästötiedot ja -toiminnot.

Finavian neljän lentoaseman lisäksi vain kymmenen lentoasemaa maailmassa on saavuttanut nettonollapäästöjen tason. Näitä ovat esimerkiksi Amsterdam Schipholin ja Rotterdamin lentoasemat Alankomaissa sekä Malmön ja Göteborg Landvetterin lentoasemat Ruotsissa.

Lentoasemilla hiilipäästöt aiheutuvat pääasiassa terminaalien valaistuksesta ja sähkönkäytöstä, lämmityksestä, jäähdytyksestä ja ajoneuvojen energiankulutuksesta. Finavian käyttämä sähkö on vuodesta 2018 ollut päästötöntä, ja lentoasemien ajoneuvoihin on tankattu jätteistä ja tähteistä tehtyä dieseliä.

– Siirryimme vuonna 2023 käyttämään työ- ja varavoimakoneissa uusiutuvaa moottoripolttoöljyä Kittilän, Ivalon, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla. Myös terminaalien lämmityksessä siirryimme uusiutuvan energian käyttöön kuten biopolttoaineisiin perustuvaan kaukolämpöön.

Nettonollatasolla hiilipäästöjä jää jäljelle vain noin parin prosentin verran, ja niiden neutraloimiseksi Finavia osallistuu ACA-ohjelman laatuvaatimukset täyttäviin hankkeisiin, joissa hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä jäännöspäästöjen määrä.

– Ilmasto-ohjelmamme pitkän tähtäimen tavoite on hiilinegatiivisuus. Asettamalla tavoitteemme korkealle haluamme lentoasemayhtiönä toimia esimerkkinä koko lentoliikennealalle. Odotamme lentoliikenteen päästöjen vähenevän asteittain kestävien ratkaisujen kehittyessä, Viinikainen sanoo.

Kestävän matkailun sertifikaatti neljälle lentoasemalle

Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemille on myönnetty lisäksi Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -sertifikaatti.

– Kestävän matkailun edistäminen on koko Lapin alueen matkailutoimijoiden yhteinen tavoite. Neljälle pohjoisen lentoasemalle myönnetyt kestävän matkailun sertifikaatit ovat osoitus siitä työstä, jota aktiivisesti teemme ympäristövaikutusten minimoimiseksi, Lapin aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta sanoo.

Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Tunnustus myönnettiin Kittilän lentoasemalle vuonna 2022, Ivalon ja Rovaniemen lentoasemille vuonna 2023 ja nyt viimeisimpänä Kuusamon lentoasemalle huhtikuussa 2024.

– Nettonollapäästöiset lentoasemat ja kestävän matkailun sertifikaatit viestivät sekä matkailijoille että sidosryhmillemme halustamme tehdä kaikkemme vastuullisen matkailun edistämiseksi. Se on Finavian tavoitteiden ja arvojen ytimessä, Pietilä sanoo.

Lue myös

Finavia tavoittelee hiilipäästöjensä vähentämistä lähelle nollaa

Finavia edistää kestävää matkailua Lapin lentoasemilla – Kittilän ja Rovaniemen kentille Sustainable Travel Finland -merkki

Ivalon lentoasemalle Sustainable Travel Finland -merkki

Vastuullisuus Finaviassa

ACI Net Zero Logo and STF logo