Så här packar du bagaget inför flyget

Innan du anländer till flygplatsen, ta reda på vad du får och inte får ta genom säkerhetskontrollen. Vilka föremål ska du transportera i lastrummet och vad får du ta med dig som handbagage till kabinen? Vissa ämnen och föremål får inte alls medtas på flyget.

Regler för säkerhetskontroll gällande kosmetik, livsmedel och alkohol

Säkerhetskontrollen i avgångshallen på Helsingfors-Vanda: Du kan ta med sammanlagt två liter vätskeförpackningar i ditt handbagage.

Säkerhetskontroll på Finavias regionala flygplatser och för transitpassagerare på Helsingfors-Vanda: Du får ta med dig vätskor ombord i förpackningar som rymmer högst 100 ml. Den sammanlagda volymen får bara vara så stor som ryms i en genomskinlig återförslutbar plastpåse på högst en liter. Förpackningar som är större än så ska packas i lastrumsbagaget.

Som vätskor räknas utöver drycker och tydligt flytande produkter nästan all kosmetik och många livsmedel. Vätskor är bland annat hudkrämer, tandkrämer, maskaror, aerosoler, geler, frukt-, fisk- och köttkonserver, frysvaror, smör, färskost, kvarg osv.

En bra tumregel är att om produkten är bredbar, räknas den som vätska.

Undantag är barnmat för en baby och modersmjölksersättning samt vätskor som ingår i specialdieter. Dessa får transporteras i handbagaget så mycket som behövs under resan. En baby anses vara ett barn under 2 år som reser med så kallade spädbarn biljett och har inte en egen sittplats.

Även receptbelagda läkemedel får medföras till kabinen i sina ursprungliga förpackningar försedda med passagerarens namn. När du reser utomlands är det bra att ta reda på vilka regler som gäller i destinationslandet.

Obs! Hårspray i behållare större än 500 ml får aldrig medtas på flyget. Den får alltså inte packas varken i handbagaget eller lastrumsbagaget

Observera att spritdrycker med över 70 procents alkoholhalt inte alls får transporteras på flyget. Ta även redan på varje lands tullbestämmelser i förväg.

Tax free-vätskor köpta på flygplatser och flygplan får medtas som handbagage. Transferpassagerare får transportera tax free-drycker genom säkerhetskontrollen på transitflygplatsen förutsatt att produkterna är förpackade i en förseglad, oöppnad och genomskinlig påse – som i bilden – med inköpskvittot klart synligt.

Det är tillåtet att ta med sig receptbelagda läkemedel i kabinen. Om du reser utomlands ska du kontrollera destinationslandets regler för införsel av läkemedel.

Du kan lämna flytande läkemedel i väskan under säkerhetskontrollen i säkerhetskontrollen i avgångshallen på Helsingfors-Vanda flygplats. Vid säkerhetskontrollen av Finavias regionala flygplatser och transitpassagerare på Helsingfors-Vanda flygplats ska flytande läkemedel tas ut ur väskan under röntgen. Vi rekommenderar att du transporterar flytande läkemedel i originalförpackningen. Du kan också begära att eventuella säkerhetskontroller av din medicin utförs vid sidan av för att säkerställa integriteten.

Instruktioner gällande saxar, knivar, tändstickor, cigarettändare och elektroniska cigaretter

Saxar, knivar, multiverktyg, vinöppnare osv. ska packas i lastrumsbagaget. Små nagelsaxar med skär som är högst sex centimeter långa samt stickor får medföras som handbagage till kabinen.

Du får ta med dig bara en tändsticksask eller en cigarettändare som du endast får bära i fickan. Dessa får packas varken i hand- eller lastrumsbagaget. Kontrollera att tändaren inte innehåller tändvätska av en sort som är förbjuden. På flyg till USA är tändstickor och tändare helt förbjudna.

Elektroniska cigaretter, cigarrer, pipor och liknande apparater som producerar inandningsångor ska transporteras i handbagaget, fickan eller handväskan. Dessa får inte packas i lastrumsbagaget.

Transport av elektronik

Packa alltid reservbatterier, dvs. powerbanks, och ackumulatorer i handbagaget. Det är förbjudet att transportera dessa i lastrummet. Ackumulatorer och batterier som packats fel utgör en brandsäkerhetsrisk.

Kontrollera ackumulatorernas och batteriernas energikapacitet. Kapaciteten för ett batteri eller en ackumulator får vara högst 100 Wh. Ansök om tillstånd för transport av flygbolaget före resan, om kapaciteten är 100–160 Wh. Du får ta med dig högst två ackumulatorer eller batterier.

Vi rekommenderar att du tar med dig telefoner, bärbara datorer, surfplattor, kameror, hörlurar och hemelektronik i kabinen. Kom ihåg att ta ut all elektronisk utrustning som har ackumulator eller batteri ur handbagaget vid säkerhetskontrollen och placera utrustningen i en plastlåda under genomlysningen. För närmare anvisningar om säkerhetskontrollen läs här.

Packning av fiskeredskap, camping-, jakt- och skidutrustning

Skidor och ishockeyklubbor ska transporteras i lastrummet. Skridskor och golfklubbor,packningsanvisningarna varierar i olika flygbolag. Vissa flygbolag tillåter transport av dem som handbagage, vissa inte. Det är bra att kontrollera det egna flygbolagets anvisningar i förväg.

Dessa får inte transporteras med flyg

Lättantändliga, giftiga eller frätande ämnen, som tändvätskor och fyrverkerier, är helt förbjudna. Oftast känner du igen dem på varningssymbolen på förpackningen.

Mer information

Allmänna packningsanvisningar

Hur du gör i säkerhetskontrollen och vad som händer om du har med dig förbjudna föremål eller ämnen

Trafiksäkerhetsverkets Trafis webbplats