Skip navigation

Helsingfors-Vanda flygplatsens nya busstation öppnas 15.5.

Article published
14.05.2019 kl 11:04
Passenger arriving through opening glass doors.
Bussarnas avlämnings- och avgångshållplatser vid terminal 2 samt vänthallen för invataxibilar flyttar från sin nuvarande plats vid ankomsthallen till framför hotell Scandic.

Samma dag, den 15 maj, flyttar även hotellbussarna och Finavias parkeringsbuss till den nya busstationen. Upphämtnings- och avlämningsplatserna för dessa finns på Pilotvägen framför parkeringshuset P5.

Även busstrafikens körrutter på flygplatsområdet ändras. I fortsättningen kör bussarna till busstationen vid Helsingfors-Vanda via Televägen-Pilotvägen och inte längre via Terminalvägen såsom tidigare.

Ändringen genomförs klockan 10 på förmiddagen.

(på finska och engelska)

Senast i början av juni färdigställs rulltrappor vid busstationen, med vilka man smidigt kommer direkt till våningen för incheckningen i terminal 2. Från terminalen kommer man till busstationen via ankomsthallen 2B.

Kollektivtrafik på flygplatsen - titta på en karta här (på finska och engelska)

Se här när följande bussar och tåg avgår från flygplatsen

Anropsplatser för passagerare med funktionsnedsättning

Läs mer om ändringarna i buss- och taxitrafiken

Att röra sig mellan terminalerna

Mellan terminal 1 och 2 kan man endast gå inomhus via den så kallade förbindelsekorridoren mellan terminalerna. 

Man kan också ta sig mellan terminalerna med Finavias avgiftsfria parkeringsbuss. Hållplatserna finns vid hållplats 10 utanför terminal 1 och vid hållplats 57 vid busstationen vid terminal 2. 

Parkeringsbussen trafikerar med 15 minuters intervall från kl. 03.30 på morgonen till kl. 01.30 på natten. Natten mellan lördag och söndag trafikerar bussen dygnet runt.

Ändringen anknyter till utbyggnaden av Helsingfors-Vanda och byggarbetet vid terminal 2.

 

 

 

 

Resa