Skip navigation

Finavias statistik över januari–mars visar coronaviruspandemins enorma inverkan på flygtrafiken

Pressmeddelande
Article published
07.04.2020 kl 09:44
Helsinki Airport from Outside.
Den statistik över flygtrafiken som Finavia nyss publicerat vittnar om coronaviruspandemins konsekvenser för flygtrafiken och för flygplatsernas verksamhet. Det sammanlagda antalet flygpassagerare på alla Finavias flygplatser minskade i januari–mars med 20,1 procent. Bara i mars hade Helsingfors-Vanda 57,2 procent färre passagerare än under motsvarande tidpunkt i fjol.

”Coronaviruspandemin har haft många konkreta följder på Finavias flygplatser. Passagerarnas säkerhet har oroat alla aktörer på flygplatserna. Pandemin, som spreds globalt på några veckor, har haft verkligen betydande och vidsträckta konsekvenser för hela branschen. Situationen har också påverkat flygbolagen, de företag som verkar på flygplatserna, arbetsplatserna och investeringarna.

Enligt den gällande prognosen uppskattar vi att minskningen av flygtrafiken kommer att ha en inverkan på mer än 100 miljoner euro i Finavias omsättning. Vi uppskattar att den totala passagerarmängden är upp till en tredjedel mindre än i fjol. Det här är en avsevärt mer drastisk nedgång än någonting som vi tidigare upplevt inom flygtrafikbranschen.

För att vi ska kunna klara den här krävande situationen tillsammans med alla aktörer på flygplatserna har vi gett våra hyresgäster och partner betydande lättnader. Vi har också beslutat att tills vidare fortsätta det utvecklingsprogram som är på gång på Helsingfors-Vanda för att garantera Finlands tillgänglighet och konkurrenskraft även i framtiden”, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

I januari 2020 uppvisade passagerarmängderna en måttlig tillväxt i likhet med fjolåret. Efter att coronavirusepidemin först vunnit spridning i Asien, minskade antalet passagerare betydligt i februari, särskilt på rutterna till Kina. Starkast syntes effekterna i statistiken för mars, då antalet passagerare på rutterna till Kina var 95,8 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

När epidemin spreds till Europa minskade efterfrågan hos flygbolagen betydligt då myndigheterna införde begränsningar och resandet minskade. I mars var antalet passagerare på rutterna till Italien cirka 4 000 (-89,5 %) och på rutterna till Spanien 84 000 (-56,3 %). På inrikes rutterna reste 298 000 passagerare i mars (-55,0 %), och antalet minskade starkt mot slutet av mars, då myndigheternas resebegränsningar trätt i kraft. Antalet passagerare på nätverksflygplatserna minskade i januari–mars med sammanlagt 18,7 procent. Av de större flygplatserna minskade passagerarmängderna mest i Uleåborg (-26,0 %), Kittilä (-13,5 %) och Rovaniemi (-12,0 %).

I fråga om statistiken gäller det att observera att Finavia inte statistikför passagerarnas nationaliteter, utan antalet passagerare per rutt och land. En inrikes passagerare är således inte en finsk medborgare, utan en person som reser på en inrikes rutt.

Den rådande situationen på Helsingfors-Vanda

På en normal dag reser i genomsnitt 57 000 passagerare från Helsingfors-Vanda. För närvarande är antalet passagerare drygt tusen, och antalet fortsätter att minska. Den 19 mars stängde Finavia incheckningen och bagageinlämningen i terminal 1 på Helsingfors-Vanda flygplats samt de tjänster som finns i hallarna. Detta innebär att alla flygningar som genomförs sköts via terminal 2. Landningsbana 3 stängdes tills vidare för flygtrafik den 1 april.

För närvarande går alla in- och utresande personer via gränskontrollen, och alla passagerare som kommer till Finland går genom en hälsokontroll som upprätthålls av hälsovårdsmyndigheterna. Även andra terminaldelar har stängts i både Schengen- och non-Schengenområdet. Finavia stödjer myndigheterna bl.a. genom att ändra styrningen av passagerarna och passagerarprocesserna i terminalerna och på uppställningsplattan. Finavia har dessutom vidtagit flera åtgärder som ökar utrymmet i terminallokalerna och minskar smittrisken.

Även om de flesta servicediskarna stängdes också i de terminallokaler som fortfarande är öppna, strävar man efter att hålla vissa ställen öppna på flygplatsen, såsom apoteks-, kiosk- och cafétjänster. De har dock kortare öppettider än vanligt. På Helsingfors-Vanda flygplats finns några restauranger som säljer rätter som hämtmat.

Mer information om Finavias åtgärder för att stävja spridningen av coronaviruspandemin finns här.

Största delen av nätverksflygplatserna är tillfälligtvis stängda

Internationella flyg görs endast från Helsingfors-Vanda, Åbo och Mariehamn. För närvarande görs inrikes flyg från Helsingfors-Vanda och de följande flygplatserna:

  • Kuopio
  • Mariehamn
  • Uleåborg
  • Rovaniemi 
  • Nyslott

Situationen på nätverksflygplatserna kan dock förändras om situationen fortsätter. Då inrikes passagerartrafiken tillfälligt minskar, håller Tammerfors-Birkala och Jyväskylä öppet för ut- och inrikes frakt, försörjningsberedskap, ambulansflyg och Försvarsmaktens verksamhet. Även på våra nätverksflygplatser säkerställs att funktioner som är kritiska för samhället fortsätter på olika håll i Finland trots undantagssituationen.

Finavias statistik över flygtrafiken publiceras månatligen på Finavias webbplats (på finska och på engelska). Vi uppdaterar regelbundet vårt meddelande i nyhetsrummet om förändringar i flygplatsernas verksamhet.

Rapportering