Hoppa över navigering

Anställda på Finavia: IT-avdelningen har en viktig roll när det gäller att möjliggöra lyckade resor

Article published
15.11.2023 kl 08:08
Finavialainen Mikko Nyman istuu sohvalla.
Människor & Luftfart
Mikko Nyman, ansvarig chef för Finavias IT-infrastruktur, slutanvändartjänster och servicehantering, säkerställer att de digitala byggstenarna som utgör kärnan i Finavias medarbetares arbete är i ordning. Han tycker om att delta i ett arbete som gör att världen inte är så långt borta.

”Jag började arbeta på Finavia 2018, när mina bekanta som arbetade här på ett lockande sätt berättade om arbetsgemenskapens trevliga atmosfär och behov som motsvarade mina färdigheter. Dessutom hade jag just flyttat till ett ställe som finns nära Helsingfors-Vanda flygplats, så beslutet var lätt.

Tiden har gått som på vingar. Även om de senaste åren har varit krävande på grund av världsläget, har de också varit mycket intressanta och medfört också oväntad omväxling i vårt arbete.

Jag ansvarar för Finavias IT-infrastruktur- och slutanvändartjänster samt för hanteringen av IT-tjänster. I praktiken ser vi alltså till att de digitala byggstenarna såsom nätverk, servrar och elektronisk identitetshantering som ligger till grund för vårt företags interna arbete fungerar som de ska.

Dessutom fokuserar vi på IT-verktyg som våra anställda använder, till exempel arbetsstationer, mobila enheter, skrivare, grundläggande programvara som Office-program och tillhandahållande av användarstöd. Just nu har den ökade användningen av artificiell intelligens varit mycket aktuell.

Även om vårt arbete inte ständigt är synligt för alla är det oerhört viktigt för företagets affärsverksamhet. Om IT-infrastrukturen inte fungerar, märks det snabbt i de andra systemen.

Totalt sysselsätter IT cirka 60 personer, och i min egen enhet är vi drygt tio medarbetare. Dessutom deltar flera partnerföretag i produktionen av tjänster, så min dag består i stor utsträckning av olika möten med mycket varierande syfte och mål.

Den största skillnaden hos Finavia jämfört med mina tidigare arbetsplatser är verksamhetsmiljön, den samhällskritiska affärsverksamheten pågår dygnet runt varje dag under året. Då är också kraven på IT-tjänster något annorlunda.

Det svåraste i mitt arbete är att prioritera viktiga saker sinsemellan och försöka säkerställa att resurserna är tillräckliga och att de är rättidiga i förhållande till behoven. Å andra sidan är det bra att det också tvingar oss att tänka på vad som är viktigast för oss vid varje given tidpunkt.

Det mest givande är att se hur saker och ting utvecklas från tankestadiet och ibland genom långa faser till produktion. Å andra sidan behöver det inte alltid vara fråga om ett stort projekt. Det är härligt att läsa respons där användaren också tackar för våra små gärningar som har underlättat deras arbete.

Finavia är på många sätt en kombination av gammalt och nytt. När det är som bäst är det en bra ekvation där nya saker, idéer och tekniker kolliderar med gedigen erfarenhet, förståelse för historia och suveräna yrkeskunskaper.

Vi har ett fantastiskt gäng som trivs tillsammans också utanför arbetet. Vi lär känna varandra bättre till exempel tack vare föreningar och klubbar som ordnar olika aktiviteter. Vid sidan av våra legendariska sommar- och vinterdagar har en av de mest minnesvärda aktiviteterna varit Finazing Race, som redan har ordnats två gånger, där vi i grupper utifrån tips söker olika ställen och utför de mest varierande uppgifterna runt om i huvudstadsregionen.

Turismen spelar en viktig roll i många människors liv, och därför är det fint att få delta i ett arbete som gör att världen inte är så långt borta. Jag känner det som mycket meningsfullt när passagerarnas länge efterlängtade resa med vår hjälp får en lyckad start.”

Läs mer om karriärer på Finavia

Anställda på Finavia: Lagspelaren som bytte från fotbollsplan till flygplan

Anställda på Finavia: Varje dag är annorlunda för flygplatsens elteam – system från belysning till flygplanens strömförsörjning

Anställda på Finavia: på juridiska enheten slutar inlärningen aldrig

Anställda på Finavia: För projektledaren har Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram varit en gemensam insats för hela Finavia