Hoppa över navigering

Finavia renoverar Helsingfors-Vanda landningsbana 2 på sommaren 2023

Article published
08.02.2023 kl 13:37
Lähikuva kiitotiestä, jonka päässä näkyy taivas.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia investerar åtta miljoner euro i renoveringen av landningsbana 2 på Helsingfors-Vanda flygplats sommaren 2023. Renoveringen av landningsbanan på Helsingfors-Vanda påverkar flygplanens start- och landningsriktningar i maj–augusti.

– Renoveringen av Helsingfors-Vanda landningsbana 2 innebär en hel del reparation av den gamla infrastrukturen, vilket gör projektet omfattande och komplext. Utöver renoveringen av landningsbanan förbättras dagvattendräneringen under sommaren för att ytterligare minska flygverksamhetens påverkan på de omgivande områdena, säger Jani Elasmaa, Finavias ansvariga chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Det finns tre landningsbanor på Helsingfors-Vanda flygplats. Renoveringsarbetet under sommaren 2023 fokuseras på den norra ändan av landningsbana 2 (15/33), dvs. den så kallade tvärlandningsbanan. Arbetet inleds i maj och avslutas senast i början av september. Tack vare landningsbanorna 1 och 3, som är i bruk som vanligt, kommer renoveringen inte att påverka passagerar- eller flygtrafiken.

Renoveringen påverkar dock start- och landningsriktningarna på Helsingfors-Vanda eftersom det inte är möjligt att landa på landningsbana 2 medan reparationsarbetet pågår. I maj–augusti kommer landningarna från Nurmijärvi-hållet att minska och samtidigt ökar landningarna från nordöstra Vanda och Kervo. Propellerplan startar som normalt från landningsbana 2 i riktning mot Dickursby.

Renoveringen av landningsbana 2 är ett tvåårigt projekt. Arbetet kommer att fortsätta under sommaren 2024, då den södra ändan av landningsbanan samt navigations- och flygtrafiktjänstutrustning kommer att förnyas.

Utöver renoveringen av landningsbanan renoverar Finavia även dagvattendräneringen på Helsingfors-Vanda flygplats och elsystemen under landningsbanan. Genom att utveckla dräneringen förbättrar Finavia sin vattenförvaltning, vilket skyddar närliggande diken och bäckar mot avrinning från landningsbanorna.

Läs mer

Finavias miljöinvesteringar nästan 10 miljoner euro

Finavia strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp till nästan noll

Mot nollutsläpp med väte och autonomi

En underjordisk våtmark förbättrar tillståndet för bäckar och vattendrag i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats

Statistik: 15,4 miljoner passagerare på Finavias flygplatser under 2022