Utveckling av Lapplands flygplatser

Finavia genomförde åren 2018–2020 ett omfattande investeringsprogram om 60 miljoner euro på flygplatserna i Kittilä, Rovaniemi och Ivalo. Finavias storsatsning möjliggör en ökad turism i Lappland och främjar Finlands tillgänglighet och konkurrenskraft.

Senast Finavia investerade i utvecklingen av Lapplands flygplatser var 2014. Finavias investeringar för att främja turismen i Lappland kommer att uppgå till totalt 100 miljoner euro under de närmaste åren.

Finavias investeringar förbättrar kundupplevelsen vid Lapplands flygplatser, ökar deras servicenivå och kapacitet samt säkerställer en trygg trafik.

En del av investeringen används till miljöskydd. Finavia effektiviserade insamlingen av glykol som används för avisning av flygplan, vilket gör det möjligt att på flygplatsen minska flygtrafikens inverkan på vattendragen.

Utbyggnaden av Rovaniemi flygplats

Utbyggnaden av Rovaniemi flygplats ökade terminalens kapacitet med över 75 procent. Passagerarlokalerna växte från 6 000 kvadratmeter till 10 500 kvadratmeter.

De nya lokalerna ger mer rymlighet och komfort i terminalen. Även utbudet av tjänster har utökats. Till exempel fick hallen för bagageutlämning moderna passagerarlokaler och kaféet blev fyra gånger större.

Flygplatsens kapacitet ökade tack vare investeringen från tre flygplan till fem flygplan i timmen. En ny passagerarbrygga som påskyndar ombordstigningen installerades på flygplatsen och tre passagerarbryggor används för närvarande på Rovaniemi flygplats. Läs mer i vårt pressmeddelande: Julgubbens hemmaflygplats förnyas.

Rovaniemen lentoaseman porttialue ja kahvila.

Några år tidigare (2014) investerade Finavia i en förbättring av terminallokalerna och tjänsterna i Rovaniemi samt i utveckling av kundupplevelsen.

Investeringar på Kittilä flygplats

På Kittilä flygplats fick terminalen 2 000 kvadratmeter nya passagerarlokaler. På flygplatsen öppnades ett andra kafé, en lekplats för barn och grönväggar för att öka trivseln.

Betydande förbättringar har också gjorts när det gäller bagagehantering och för att göra incheckningen och passkontrollen smidigare.

Flygtrafikens kapacitet och smidighet förbättrades genom att det byggdes två nya rullbanor, av vilka den ena är lång och den andra kort. Dessutom fördubblades antalet uppställningsplatser för flygplan från sex till 12.

Läs mer i våra pressmeddelanden Kittiläs nya flygplats lockar till Västra Lappland och Tilläggsinvestering på Kittilä flygplats.

Kuvassa takka ja kiikkutuolit Kittilän lentoasemalla

Under 2014 investerade Finavia i att utveckla terminalverksamheten på Kittilä flygplats och förbättra passagerarupplevelsen.

Utvecklingen av Ivalo flygplats

På Ivalo flygplats fördubblade Finavia antalet uppställningsplatser för flygplan, vilket underlättar hanteringen av flygningarna. Terminalen utvidgades med 1 000 kvadratmeter. Läs mer i vårt pressmeddelandeFinavias nordligaste fält förnyas.

Finavia gjorde en betydande investering i utvecklingen av Ivalo flygplats år 2014. Då utbyggdes och renoverades terminalen, servicenivån höjdes och flygtrafikområdet genomgick en stor ombyggnad.

Lähikuva puisista sohvista Ivalon lentoasemalla

Finavias utvecklingsprogram och investeringar under de närmaste åren

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats 2014–2023

Totalrenovering av Jyväskylä landningsbana 2020

Renovering av landningsbanan på Björneborgs flygplats 2019

Totalrenovering av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda 2018–2020

Investeringsprogrammet för Lappland 2018–2019

Investeringsprogrammet för Tammerfors-Birkala 2018–2019

Utveckling av Uleåborgs flygplats 2017–2018 (flygtrafikområden, terminal och trafikarrangemang)

Utvecklingsprogram för nätverksflygplatser 2014 (Åbo, Tammerfors-Birkala, Ivalo, Rovaniemi)