Läs också

Beslut på Finavias bolagsstämma

Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 17.3.2017 i Helsingfors.

Finavias flygtrafiktjänstverksamhet överförs till Air Navigation Services Finland Oy

Finavias flygtrafiktjänstverksamhet separeras till ett eget bolag. Det nya bolagets namn är Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) och inleder sin verksamhet 1.4.2017.

Finavia firar Finlands hundraårsjubileum: Upplevelser och bussar med Finlandstema till Helsingfors-Vanda

För många passagerare är Helsingfors-Vanda deras första kontakt med Finland. Sättet som flygplatsen ser ut, känns och låter är därför mycket viktigt. Inspirerade av idén om...